People working on laptops

O mnie

Poznajmy się Anna Wojciechowska

Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Jestem absolwentką Psychologii o specjalności Klinicznej Uniwersytetu SWPS. Tytuł pedagoga specjalnego zdobyła na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W swojej pracy korzystam m.in. z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz z Terapii Schematów. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Swoją wiedzę poszerzam biorąc udział regularnie w szkoleniach i konferencjach.

Wykształcenie

Ukończyłam wiele szkoleń, min.

 • Terapia schematów osób dorosłych, Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
 • Elementy psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo – behawioralnym, Centrum CBT
 • Terapia Skoncentrowania na Rozwiązaniach pierwszego stopnia. Diagnoza Kliniczna, Uniwersytet SWPS
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu; Fundacja Pomoc Autyzm
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia przemocy wobec dziecka do 9 roku życia; Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka, Fundacja SYNAPSIS
 • ,,KROK PO KROKU”- kompleksowy program szkoleniowo-warsztatowy dla profesjonalistów i rodziców dzieci z autyzmem, KROK PO KROKU, Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin”

Polski Język Migowy, EDU PJM poziom średnio-zaawansowany.

Doświadczenie zawodowe

Odbyłam staż kliniczny m.in. w :

 • Stowarzyszeniu Niebieska Linia
 • Ogólnopolskim Telefonie zaufania Niebieska Linia
 • Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie (Oddział Dzienny Psychiatryczny)
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Zespołów Abstynencyjnych (detoksykacji).

Doświadczenie zdobyła m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, pracując terapeutycznie z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, prowadząc indywidualne i grupowe procesy terapeutyczne oraz współtworząc diagnozy (Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka ASYSTA, Centrum Terapii PROMITIS).

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki  Zdrowotnej w Mławie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego prowadziła konsultacje psychologiczne i  terapie indywidualne. Towarzyszyła pacjentom onkologicznym oraz ich rodzinom w Hospicjum Stacjonarnym i Domowym w Mławie. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pełniła zaś funkcję psychologa-orzecznika ds. orzekania o niepełnosprawności. Współpracuje z przychodniami psychoterapeutycznymi : PsychoCare, Sensi Institute w których prowadzi konsultacje i terapię indywidualną z dziećmi, młodzieżą oraz z dorosłymi.